Elektrozaczepy

To urządzenie elektromagnetyczne, w obudowie symetrycznej lub niesymetrycznej, służące do zdalnego, przewodowego otwierania drzwi. W naszej ofercie dostępne są następujące
elektrozaczepy:

  • elektrozaczep BIRA zwykły – otwarcie drzwi następuje po doprowadzeniu napięciu,
  • elektrozaczep BIRA z pamięcią – „pamięta” sygnał zwalniający do czasu otwarcia drzwi, pamięć jest kasowana po otwarciu i zamknięciu drzwi (przydatne zwłaszcza przy sterowaniu impulsowym, np. w systemach 2-przewodowych),
  • elektrozaczep BIRA z wyłącznikiem – po przesunięciu blokady zaczep jest otwarty, nie ma więc konieczności otwierania drzwi przyciskiem z unifonu (przydatne np. przy prowadzeniu działalności usługowej w domu, na czas której zaczep jest otwarty na stałe),
  • elektrozaczep BIRA z wyłącznikiem i pamięcią (kombinacja dwóch poprzednich wersji).
  • elektrozaczep R1 – POZNAŃSKI