UDS

Urządzenie do dodatkowej sygnalizacji wywołań.
To przystawka dla niesłyszących. Poprzez podłączenie zasilacza oraz urządzenia sygnalizującego, np. lampki, bądź głośnego sygnalizatora dźwiękowego pozwala na odczytanie sygnału dzwonienia osobie niedosłyszącej.