K-1

Komutator K-1 jest prostym urządzeniem pośredniczącym umożliwiającym podłączenie 2 centrali domofonowych typu TD-6 (lub TD-4) do pracy równoległej – na wspólne dla obu centrali unifony. Sytuacja taka występuje wtedy, kiedy istnieją 2 równorzędne wejścia do obiektu wyposażonego w domofon. Pojawia się wtedy możliwość wywołania tego samego unifonu z dowolnego wejścia. Bezpośrednie łączenie równoległe centrali domofonowych nie jest wskazane z uwagi na możliwość pojawienia się przydźwięku, złej pracy centrali, itp. Komutator jest idealnym, a przy tym nieskomplikowanym rozwiązaniem w tym przypadku. Istotą jego działania jest automatyczne podłączenie unifonów do tej centrali, w której został wciśnięty przycisk wywołania, z jednoczesnym odłączeniem drugiej centrali. Umożliwia to również selektywne uruchamianie zaczepu elektromagnetycznego (tylko tego, który jest podłączony do aktywnej właśnie centrali). Komutator po niewielkiej modyfikacji oraz uzupełnieniu zestawu o dodatkowy zasilacz napięcia stałego, może zostać wykorzystany do realizacji podłączenia wielu central wewnętrznych, pracujących z jedną centralą zewnętrzną, na wspólne dla nich unifony. Komutator został zamknięty w plastikowej obudowie o wymiarach 70x50x25 mm.

Instrukcja podłączenia