Moduł interkomu

Moduł interkomu zwiększa możliwości tradycyjnego domofonu o usługę łączności wewnętrznej, tzn. wywołania określonego unifonu(ów) i rozmowę z nim(i). Podczas pracy unifonów głośnik zewnętrzny panela jest automatycznie odłączany, aby zapewnić poufność prowadzonych rozmów i ponownie dołączany podczas wywołania z panela. Maksymalna ilość lokatorów mogących być dołączonych do modułu interkomu wynosi 3. Przyciski wywołujące poszczególne unifony mogą być dowolnymi przyciskami bistabilnymi o minimalnych wymaganiach technicznych. Moduł interkomu współpracuje z systemami analogowymi i analogowo-cyfrowymi CYFRAL typu: TD6, Cosmo R1/R2, CC1000, CC1500, CC1550 oraz unifonami analogowymi typu: SMART, MAC, SLIM.

Instrukcja podłączenia